Formular Feedback - VA RUGAM COMPLETATI!

     

popind

Nici o imagine setată

Condiții generale de vânzare și livrare

I. DOMENIUL DE APLICARE

1 . Toate ofertele noastre si alte declaratii se bazeaza exclusiv pe condițiile de vânzare și livrare stabilite mai jos . Aranjamentele speciale și acordurile bilaterale trebuie facute în scris .
2 . Condițiile de cumpărare diferite de Condițiile noastre generale de vânzare și livrare nu se vor aplica , chiar dacă cumpărătorii vor furniza propriile condiții de cumpărare și nu s-au opus în mod explicit acestor condiții .

II . FORMAREA CONTRACTULUI

1 . Ofertele noastre sunt fără angajament . Pop Industry consideră comenzile scrise obligatorii și își rezervă dreptul de a accepta astfel de oferte prin livrare sau confirmare a comenzii .
2. Obiectiile ridicate împotriva confirmării comenzilor trebuie să fie exprimate imediat în scris către producator, cel târziu în termen de 24 de ore de la data emiterii.
Informaţii referitoare la performanţă, dimensiuni, greutate, cheltuieli de funcţionare ale produselor, nu sunt caracteristici garantate, cu excepţia cazului în care acestea sunt confirmate în scris de către Pop Industry.

III . LIVRARE

1 . Cu excepția cazului în care se convine altfel , toate livrările sunt efectuate EXWORKS.
2 . Livrarea la adresa cumpărătorului trebuie stabilita de comun acord . În astfel de cazuri ruta de transport si mijloacele de transport sunt alese de către Pop Industry.
3 . În cazul în care transportul de bunuri este amânat pentru un motiv pentru care cumpărătorul este responsabil avem dreptul de a depozita bunurile pe cheltuiala cumpărătorului și a le factura ca livrate.
4. Pop Industry se obliga sa predea marfa la locul convenit cu cumparatorul, iar transferul dreptului de proprietate asupra produselor catre cumparator se face doar la incasarea pretului stabilit. Cumparatorul se obliga sa preia marfa dupa ce a fost efectuata receptia ei cantitativa si calitativa, prin semnarea facturii de catre un reprezentant al cumparatorului. In cazul in care exista diferente la receptie, cumparatorul are obligatia sa mentioneze in scris in momentul livrarii, nesemnalarea reprezentand acceptarea fara obiectiuni a produselor preluate, Pop Industry fiind exonerat de orice raspundere. Riscul trece la cumpărător în momentul livrării bunurilor.
Daca livrarea marfii se va efectua esalonat, pentru fiecare livrare in parte, partile vor incheia procese verbale separate, iar viciile ascunse constatate la un lot de marfa nu vor afecta continuitatea livrarii celorlalte loturi.
5. Cumparatorul are dreptul sa reclame abaterile cantitative sau calitative si viciile ale produselor sau alte cauze generate din neglijenta Pop Industry, doar odata cu preluarea produselor.
Reclamatiile vor fi facute in scris, in momentul recepţiei de catre cumparator si vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
• obiectul reclamatiei;
• dovezile abaterilor reclamate;
• metoda de verificare ce trebuie folosita;
• cauzele care au determinat defectele reclamate;
După semnarea procesului verbal de receptie de catre cumparator, fara reclamatii din partea acestuia, vanzatorul este exonerat de orice raspundere cu privire la cantitatea si calitatea produselor livrate.
5. Pop Industry are dreptul de a refuza livrările dacă a fost depusă o cerere de faliment sau au fost incepute procedurile de insolventa impotriva cumparatorului sau alte situatii care ar putea împiedica clientul sa-si îndeplineasca obligațiilor sale .

IV . GARANTIE

1 . Noi, SC POP INDUSTRY SRL, garantam ca remorcile sunt noi, nefolosite, de ultima generatie, nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului , materialelor si manoperei, sau a oricaror actiuni sau omisiuni ale producatorului si pot fi utilizate in conditii normale de utilizare.
2. Perioada de garantie de functionare si de rupere material este de 24 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie. Materialele si componenetele achizitionate de la terti sunt supuse conditiilor de garantie respective.
3. Eventualele defecte trebuie anuntate producatorului imediat sau cel tarziu 24 ore dupa semnalarea acestora. Solicicitarile de garantie se vor intocmi in scris cu atasare de fotografii sau piese defecte.
Toate reparatiile de garantie pot fi efectuate numai dupa acceptarea lor de catre producator. Reparatiile efectuate fara acceptul producatorului nu pot fi revendicate si duc la piederea garantiei remorcii respective.
Toate defectiunile datorate uzurii obisnuite sau aparute in urma utilizarii incorecte, exemplificativ – fara a se limita la: supraincarcare, deplasare cu viteza prea mare, utilizarea in afara soselelor (pe drumuri neconsolidate), se vor exclude de la garantie.
Pentru recunoasterea cazurilor de garantie trebuie considerate urmatoarele reguli:
• Toate produsele sunt executate manual. Din acest motiv pot aparea usoare neregularitati optice, dimensionale si de greutate.
• Conditionat de procedeu, componentele zincate termic pot prezenta variatii de greutate, de forma si de aspect.
• Componentele din lemn pot prezenta defecte (deformari) optice si pot varia, in funtie de influentele meteorologice, in greutate si dimensiuni.
• Balamalele si garniturile usilor si capacelor trebuie sa fie executate pe masura si usor manevrabile.
4 . Cumparatorul este obligat sa respecte instructiunile de utilizare ale remorcii, asa cum sunt prevazute in carnetul de instructiuni si garantii oferit de producator in momentul vanzarii. Garantia nu se extinde asupra pieselor care pot fi achizitionate drept accesorii.

V. CONDITII DE PLATA

1 . Toate preturile sunt preturi nete EX WORKS , plus taxa pe valoarea adăugată conform legislației în vigoare. Dacă nu se prevede altfel, preţurile cuprinse în ofertă sunt valabile timp de 30 de zile de la data ofertei. Raman relevante preţurile specificate în confirmarea comenzii .
Convenţia privind discount-ul sau reducerea de preţ necesită confirmare scrisă.
2. Modalitatile de plata vor fi agreate de comun acord.
Plăţile trebuie efectuate la termenele scadente convenite, în caz contrar acestea trebuie efectuate, cel târziu, la predarea mărfii, in contul bancar indicat . Pentru intarzieri la plata se datoreaza o penalitate de 1% pentru fiecare zi de intarziere la valoarea sumelor neachitate la scadenta.
3. Cumparatorul declara sub sanctiunile prevazute de dreptul penal , ca nu este in stare de incetare de plati, ca efect al insolventei ori a insolvabilitatii si ca impotriva sa nu s-a deschis procedura reorganizarii si a falimentului. Cumparatorul se obliga si garanteaza vanzatorului sa-l informeze telefonic si in scris , in termen de 48 de ore, despre imineta sau aparitia unei stari de incetare de plati, sub sanctiunea acoperirii eventualelor prejudicii produse vanzatorului.

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

1 . Întreaga relație contractuală precum și alte relații de afaceri între părți sunt supuse legislatiei din Romania.
Orice litigiu rezultat din interpretarea sau executarea prezentului contract , poate fi solutionat pe cale amiabila de catre partile contractante. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila , va fi supus spre solutionare instantelor competente de la sediul Pop Industry.

 

e-Catalog remorci

 

NEW! - PARTENER - NEW!

SC REPO TRAILERS TRADING SRL

Bd. Iuliu Maniu, nr. 309-317 (Militari) - București - sector 6

Tel. 0753 192 930

vanzari.bucuresti@repo.com.ro 

vis-a-vis intrare 
Praktiker Militari

Formular Feedback

Remorci de vanzare

Producem la comandă orice tip de remorca:

• remorci cargo • remorci auto  remorci transport de mărfuri • remorci motociclete și ATV-uti • remorci ambarcațiuni • remorci frigorifice • remorci comerciale • remorci mici • remorci barci • remorci furgon • remorci basculabile • remorci agricole

Legend

Descriptor REMORCI

Remorcile REPO (produsele) contin in denumirea lor simboluri care definesc tipul remorci.
Exemplu: 
Star mini PED2512/07

- P - remorcă cu o axă, fără frânare
- E - roți în afara caroseriei
- D - suprastructură deschisă cu sau fără prelată
- 2512/07 : L=250cm   l=120cm   07=MMA 750kg

Alte completari:

- Q - remorcă 2 axe, fără frânare
- R - o axă cu sistem de frânare
- S - două axe cu sistem de fânare
- T - trei axe cu sistem de frânare

- S - roți sub caroserie

- C - suprastructură închisă
- B - transport ambarcatiuni
- A - transport auto/moto/atv
- F - frigorifică
- E - basculantă